Κριτική στον απολογισμό του απερχόμενου Δημάρχου με στοιχεία

 1. Ο Πρόσφατος Απολογισμός της Θητείας του νυν Δημάρχου Ελληνικού – Αργυρούπολης, εξισώθηκε λογιστικά με το ύψος του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το Οικονομικό Έτος 2018 και αναφέρει την εκτόξευσή του (Έργα και Μελέτες), στο ύψος των 19.700.000 €! Το Τεχνικό όμως Πρόγραμμα αυτού του ύψους δεν αποτυπώνεται και δεν αντιστοιχεί στη Χρηματική Κατανομή ανά Φορέα που επιχειρείται να παρατεθεί δίπλα (Περιφέρεια Αττικής, Υπουργείο Εσωτερικών, Δήμος κ.λ.π.), όπως για παράδειγμα ενώ κατανέμονται 9.000.000 € για χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, την ίδια στιγμή αυτά που αντιστοιχούν στην Περιφέρεια Αττικής, αθροίζονται σε 17.188.288 εκ. €.
 2. Εξαιτίας της παραπάνω αναντιστοιχίας αλλά και επειδή δεν συναντήσαμε στο Δήμο μας, έργα αυτής της οικονομικής εμβέλειας, ανατρέξαμε στην εύρεση των Πραγματικών Στοιχείων Πληρωμών για όλα τα έργα της Θητείας του νυν Δημάρχου, τόσο από τα επίσημα και αναρτημένα στο Διαύγεια Στοιχεία της Περιφέρειας Αττικής , όσο και του Δήμου αλλά και την εύρεση των Αποφάσεων Ένταξης Έργων άλλων Υπουργείων.
 3. Τα στοιχεία που προέκυψαν ήταν αποκαλυπτικά και αποδεικνύουν την ανικανότητα του νυν Δημάρχου να απορροφήσει σημαντικά κονδύλια για απαραίτητα Έργα Υποδομών. Με την επεξεργασία όλων αυτών των στοιχείων καταρτίσαμε τον Πίνακα Πραγματικών Απορροφήσεων που αναλογούν στο ύψος των 19,7 εκ. € αλλά και των Πραγματικών Απορροφήσεων για όλη τη θητεία του νυν Δημάρχου.
  Διότι για εμάς απολογισμός Θητείας σημαίνει : εκτελεσμένα ή ακόμα εκτελούμενα έργα και στην έσχατη περίπτωση, συμβασιοποιημένα έργα και έργα έτοιμα προς εκκίνηση.
 4. Σας παραθέτουμε τα συμπεράσματά μας


ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡ0ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (€) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€) ΥΨΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (%)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) 17.188.288,00 14.927.038,52 156.228,37 1,05 %
ΔΗΜΟΣ-ΣΑΤΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
2.520.424,65  2.342.356,21 588.006,43 25,10 %
ΜΕΛΕΤΕΣ 195.540,00 187.480,00 0,00 0,00%
ΣΥΝΟΛΑ ΕΡΓΩΝ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
19.904.252,65 17.456.874,73 744.234,80 4,26 %
ΕΡΓΑ ΠΟΥ
ΣΥΜΠΕΡΙΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
846.000,00 448.032,57 202.032,57  
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ 335.000,00 254.302,51 153.699,96  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΘΗΤΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ 21.085.252,65 18.159.209,81 1.099.967,33 6,06 %
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ ΤΩΝ 9.000.000 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ )
9.135.288,00 (μέρος των
17.188.288,00)
6.793.341,03 309.928,33 4,56%

 • Το Σύνολο των Έργων που ανακοινώθηκε ως Απολογισμός του Κωνσταντάτου, παρουσιάζει απορρόφηση μόλις 4,26 %.
 • Το Σύνολο όλων των Έργων της Θητείας του, έως τα τέλη του 2018, παρουσιάζει Απορρόφηση μόλις 6,06 %.
 • Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ανικανότητά του να απορροφήσει ποσοστό πάνω από 4,56 % για έργα της Περιφέρειας Αττικής (9.000.000 περίπου) που τουλάχιστον βρίσκονταν από το 2016 σε τροχιά υλοποίησης.

5. Το χαμηλό ποσοστό απορρόφησης ύψους 4,26% για τα 26 Έργα Υποδομής και τις 6 Μελέτες, που συνθέτουν το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και εκτοξεύουν τον Απολογισμό της Θητείας του νυν Δημάρχου, οφείλεται στο γεγονός ότι κάποια από αυτά είτε απώλεσαν τη Χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής είτε μετέβησαν ως απλές Υπηρεσίες στο Δήμο (Ασφαλτοστρώσεις ύψους 1.500.000 €, Ανακατασκευή Κτιρίου Α’ ΚΑΠΗ, Ανάπλαση Δημοτικού Πάρκου, Δημιουργία Σημείων Αποκομιδής) και κάποια άλλα βρίσκονται σε εξαιρετικά πρώιμο στάδιο και δεν έχουν ακόμα συμβασιοποιηθεί (Ανέγερση Σχολικού Συγκροτήματος ΤΕΕ-ΣΕΚ, Προσθήκη Νέου Κτιρίου Β’ ΚΑΠΗ, Κατασκευή Πεζογέφυρας στην Κύπρου, Τοποθέτηση Πινακίδων κ.λ.π.). Όλα αυτά βεβαίως βρίσκονται καταχωρημένα στο Πρόγραμμα Έργων του Δήμου για το 2019-2023, που μοιράζεται ως Φυλλάδιο προς εντυπωσιασμό σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, ως Νέα Έργα, γιατί ακριβώς δεν κατέστη δυνατό ούτε καν να εκκινήσουν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του νυν Δημάρχου.

6. Δεν δόθηκε προτεραιότητα στην υλοποίηση Σημαντικών Έργων Υποδομής και αυτό αποδεικνύεται ως εξής:

  • Το Αντιπλημμυρικό Έργο, προϋπολογισμού 1.340.000 €, δεν έχει ακόμα συμβασιοποιηθεί καθώς η αντίστοιχη Μελέτη εκπονήθηκε μέσα σε 2 μήνες, με 2.480 € και παραλήφθηκε στις 14-02-2019 και με απόλυτη βεβαιότητα δεν θα επιλύσει τα πλημμυρικά φαινόμενα που μαστίζουν το Δήμο μας.
  • Τα έργα των Ασφαλτοστρώσεων, παρότι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν 2.500.000 € , που παρασχέθηκαν απλόχερα απo την Περιφέρεια Αττικής, αξιοποίησαν μόλις 91.364,24 €.
  • Η Ανάπλαση του Δημοτικού Πάρκου, με προϋπολογισμό 3.005.000 € ενώ προγραμματίζεται απο το 2016, αποδέχεται στα τέλη του 2018, Δωρεά Διαχειριστικής Μελέτης και καταλήγει στον Τομέα των Υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2019 με το ποσό των 620.000 €.
  • Η Προσθήκη της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων στο 1ο Δημοτικό, επιχειρείται να δημοπρατηθεί από τις αρχές του 2017 και μετά από Ματαίωση Δημοπρασίας και Ανάθεση σε Εξωτερικό Δικηγόρο, στα επόμενα 2 χρόνια και στα τέλη του 2018 , ευδοκιμεί η Ηλεκτρονική Δημοπράτηση και κατακυρώνεται σε Ανάδοχο.
  • Η Δημιουργία Σημείων Αποκομιδής , δεν καταφέρνει να απορροφήσει κονδύλια και καταλήγει στον Τομέα των Υπηρεσιών του Δήμου, για το 2019.
  • Η Παρέμβαση Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια δεν απορρόφησε ούτε ένα ευρώ και μετατίθεται για το 2019 ως Υπηρεσία Συμβούλου, καθώς δεν εκπονήθηκε νωρίτερα η σχετική μελέτη.
  • Η Υλοποίηση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων , η Εφαρμογή της Κυκλοφοριακής Μελέτης Οδικής Ασφάλειας, η Τοποθέτηση Πινακίδων Ονοματοθεσίας, αντιμετωπίζονται με την έκδοση τοπικών κανονιστικών Αποφάσεων καθώς δεν έχουν απορροφήσει κονδύλια, αφού δεν έχουν δημοπρατηθεί τα εν λόγω έργα καθώς η προαπαιτούμενη Μελέτη του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ)., προγραμματίζεται για το 2019.